Bilgelik Nedir?

Bilge olma durumu ve niteliği
Örnek: Bilgelik, içimizde bir duygu olarak kaldıkça bize ancak özlemini çektirdikçe tatlı, hoş bir şey. N. AtaçBilgi, hikmet.İlk Çağ felsefesinde kendini tanımanın bilgisi, vukuf.1- Geniş anlamıyle bilgi demektir. Bu bağlamda: Bilmenin ereği, bilmenin eksiksiz oluşu. 2- Kendini tanımanın bilgisi. (Özellikle Sokrates'te karşımıza çıkar: Bir şey bilmemenin bilgisi gerçek bilginin kaynağıdır; bilgi de erdeme götüren yoldur.)T. : hikmet

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Bilgi
Bilgi işlem
Bilgi kuramı
Bilgi şöleni
Bilgici
Sofist
Bilgicilik
Bilgiç
Bilgiçlik
Bilgilendirilme